Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

På midsommarafton träffas vi traditionsenligt nere på Midsommarängen vid Dyviks Lövängar på Dyviksuddsvägen.

Program:
Kl.13.00 Midsommarstången kläs med björkris och blommor.
Kl.14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar.
Den traditionella säckhoppningen följer.
Saft och bullar till barnen.

Under festligheterna säljs lotter på skänkta priser. Bland dessa har vi en riktig högvinst! Hotell Zinkensdamm erbjuder  en övernattning med frukost, för 2 personer, valfri weekend. Lotter kan numera även betalas med Swish. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats eller kontaktar Tommy Blom på tel. 070-864 12 44.
Även fler musikanter efterlyses!
Mer björklöv och blommor behövs alltid. Ta gärna med er!

Varmt välkomna!
Styrelsen TDT/TDS

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

Stämma för TDT och TDS 25 juni

Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening (TDT)
stämma för verksamhetsåret 2022/2023 på midsommarängen 25 juni 2023
med start kl. 10.00.

Årets stämma (verksamhetsåret 2021/2022) genomförs på midsommarängen som fysiskt
möte vid båthusviken.
Mötet kommer att omfatta två delavsnitt, ett inledande informationsmöte följt av förenings-
stämman.
TDT medlemmar och fastighetsägare/boende är alla välkomna att ta del av informationen i
verksamhetsberättelsen från styrelsen. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas innan
stämman. Stämman är för TDT medlemmar och genomförs direkt efter informationsmötet.
Viktiga tidpunkter i samband stämman är som följer:
25 maj: Kallelse skickas via brev till fastighetsägarna inom Dyvik 1:1.
25 juni: Stämma på midsommarängen kl. 10.00-11.00.Tyresö Dyviksudds Samfällighetsförening (TDS)
stämma för verksamhetsåret 2022 på midsommarängen 25 juni 2023 med
start kl. 11.00
.
Årets stämma (verksamhetsåret 2022) genomförs på midsommarängen som fysiskt möte vid
båthusviken.
Mötet kommer att omfatta två delavsnitt, ett inledande informationsmöte följt av förenings-
stämman.
TDS delägare och fastighetsägare/boende är alla välkomna att ta del av informationen i
verksamhetsberättelsen från styrelsen. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas innan
stämman. Stämman är för TDS medlemmar och genomförs direkt efter informationsmötet.
Viktiga tidpunkter i samband stämman är som följer:
25 maj:
Kallelse skickas via brev till fastighetsägarna inom Dyvik 1:1.
25 juni: Stämma på midsommarängen kl. 11.00-12.00.

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stämma för TDT och TDS 25 juni

Vårmingel och städdag 29 april

De som vill städar i området från kl 10, men tänder inga brasorna förrän vi varit på

VÅRMINGEL KL 12

vid midsommarängen vid Dyviks Lövängar lördagen den 29 april.
Det blir korvgrillning, något drickbart och trevlig samvaro med grannarna.
Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vårmingel och städdag 29 april

Ang brev från Lantmäteriet

Ett brev från Lantmäteriet angående omprövning av Ga:3 (som förvaltas av vägföreningen) har landat i våra brevlådor. Tyresö Kommun har ansökt om omprövning av Tyresö Ga:3 samt fastighetsreglering av Brevik 1:1.
Kort medför ändringen att Tyresö kommun tar över en del av ansvaret från vägföreningen,
antalet andelsägare minskar och andelar beräknas om.
För mer ingående och detaljerad information rekommenderas att man deltar på
sammanträdet som genomförs i Tyresö Bygdegård den 24 januari kl. 14–16
Detta har ingen som helst koppling till vår egen samfällighet här ute på Dyvik!
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ang brev från Lantmäteriet

God Jul och Gott Nytt År

Vi kan nu summera 2022. Året då vi efter fyra års process äntligen fick Lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggningen Dyvik ga:1 och bildandet av Tyresö Dyviksudds samfällighetsförening (omfattande 147 fastigheter) för dess förvaltning. Anläggningen ersätter avtalet med Tyresö Kommun för ”frimarken” inom Dyvik 1:1. Vi kunde även, efter två års uppehåll, glädjande nog genomföra ett traditionellt midsommarfirande.

God Jul och ett riktigt Gott Nytt År tillönskas er alla 

Styrelsen genom Ron Eriksson

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Nedfallen ledning

Under natten till måndagen den 21/11 drog ett fallande träd vid Dyviks Lövängar med sig bredbandskabeln. Då någon reparation ännu inte gjorts vore det bra om de som drabbats gör en felanmälan så processen snabbas på lite.

Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nedfallen ledning

Möte med Lantmäteriet den 28 september

Hej alla fastighetsägare på Dyviksudd!

Den 28 september drar arbetet med att starta upp den beslutade samfälligheten igång genom att Lantmäteriet har kallat till ett möte för att bland annat fastslå stadgar och annan formalia. Mötet kommer inte diskutera ga:n i sig eller förutsättningar för bryggor och liknande. Lantmäteriets representant Jessica Strååt kan svara på enklare frågor som dyker upp spontant, men tanken är att detta möte är relativt kort. Maximalt en timme brukar det ta. Samtliga fastighetsägare borde i dagsläget fått en kallelse från Lantmäteriet.

Den nuvarande styrelsen för Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening avser att bilda en initial styrelse för samfälligheten fram till att det första årsmötet kan hållas och vi har haft ett inledande möte där vi bland annat diskuterat utkast till stadgar och styrelsens sammansättning.

Mer info kommer.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med Lantmäteriet den 28 september

Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

På midsommarafton kan vi äntligen träffas traditionsenligt nere på Midsommarängen nere vid Dyviks Lövängar på Dyviksuddsvägen.

Bland skänkta priser har det ramlat ner en riktig högvinst! Hotell Zinkensdamm erbjuder  en övernattning med frukost, för 2 personer, valfri weekend.  Lotter kan numera även betalas med Swish. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats.

Program:
Kl.13.00 Midsommarstången kläs med björkris och blommor.
Kl.14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar.
Den traditionella säckhoppningen följer.
Saft och bullar till barnen.
Lotter säljes på skänkta priser. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats eller kontaktar Tommy Blom på tel. 070-864 12 44. Även fler musikanter efterlyses!
Mer björklöv och blommor behövs alltid. Ta gärna med er!

Varmt välkomna!
Styrelsen TDT

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

Beslutet har vunnit laga kraft!

Lantmäteriets beslut om att bilda Dyvik ga:1 har nu vunnit laga kraft

Fastighetsägarnas ansökan till lantmäteriet om att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdet instiftat i 1954 års byggplan omfattande cirka 72 ha, har nu resulterat i att lantmäteriets beslut från den 2 maj vunnit laga kraft. Beslutet om bildandet av Dyvik ga:1 innebär att grönområdet nu upplåts till de 147 fastighetsägarna utan ersättning.

Förutsättningarna är därmed goda för att området även fortsatt kan få behålla sin unika skärgårdsmiljö och karaktär, nyttjas för fritidsändamål samt rekreation.

Nästa steg är nu att etablera samfällighetsföreningen som kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningen Dyvik ga:1.

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Beslutet har vunnit laga kraft!

Årsstämma och informationsmöte på midsommarängen 26 juni

Stämma för verksamhetsåret 2021/2022
på midsommarängen 26 juni med start kl. 10.00

Årets stämma planeras att genomföras som fysiskt möte på midsommarängen vid Båthusviken vid Dyviks Lövängar.

Mötet kommer att omfatta två delavsnitt, ett inledande informationsmöte följt av föreningsstämman.
Informationsmötet berör även Lantmäteriets beslut från den 2 maj 2022 om bildande av Tyresö Dyvik ga:1. Lantmäteriets beslut gäller för 147 fastigheter inom Dyvik 1:1.
TDT:s medlemmar och fastighetsägare/boende på Dyviksudd är alla välkomna att ta del av informationen i verksamhetsberättelsen från styrelsen. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas innan stämman.

Själva stämman är för TDT medlemmar och genomförs direkt efter informationsmötet.

Viktiga tidpunkter i samband stämman är som följer:
• 20-26 maj: kallelse skickas via brev till fastighetsägarna inom Dyvik 1:1.
• 26 juni: Stämma på midsommarängen kl. 10-12.

Varmt välkomna!
Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma och informationsmöte på midsommarängen 26 juni