Risken för viltolyckor ökar på hösten

Den här tiden på året ökar risken för viltolyckor i trafiken då både människor och djur rör sig på vägarna under samma tider på dygnet. Enligt polisen ser de till exempel just nu en topp i anmälningar runt middagstid, mellan klockan 17 till 18, och runt 22 på kvällen.
Alla som färdas på våra vägar här ute på Brevik uppmanas att vara extra försiktiga vid dessa tider!

Anmälningsskyldighet
Vid vissa viltolyckor i trafiken har du anmälningsskyldighet. Det innebär att du måste du ringa 112 och anmäla olyckan, oavsett hur skadat eller oskadat djuret verkar.

Läs mer hos SOS Alarm här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Risken för viltolyckor ökar på hösten

Båttjuvar i området

I veckan har Dyviksudd haft besök av tjuvar bland våra bryggor. Kända drabbade i nuläget är båtägare med båtar Djupviken, men risken finns att fler har haft besök. Så se till era båtar och var lite extra vaksamma mot misstänkta aktiviteter nu i höstmörkret.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Båttjuvar i området

Inbjudan till informationsmöte kring ansökan om en gemensamhetsanläggning

Till samtliga fastighetsägare på Tyresö Dyviksudde

Inbjudan till informationsmöte om aktuella frågor och beslut för fastighetsägare inom Dyvik i samband med att vårt avtal med Tyresö kommun löper ut.

Mötet kommer att beröra:

  • Våra grönområden
  • Bryggor
  • Tennisplan
  • Brunnar/pumpar
  • Brevlådor
  • Vägar
  • Kostnader

Bakgrund
2018 fick TDT:s styrelse i uppdrag av fastighetsägarna inom Dyvik 1:1 att lämna in ansökan till Lantmäteriet för att undersöka möjligheten att bilda en gemensamhetsanläggning.

Hur har det gått?
Den 27:e oktober kl.18.00 bjuder vi in alla fastighetsägare till ett informationsmöte där vi berättar om bakgrund, status och nästa steg.

Det är viktigt att du som fastighetsägare informerar dig för att kunna ta ställning till bildande av anläggning. Lantmäteriet förväntas ta nästa steg under hösten 2021.

Plats för mötet inom centrala Tyresö kommer att skickas ut via brev.

Väl mött! Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte kring ansökan om en gemensamhetsanläggning

Protokoll Brevstämma

Nu finns protokollet från Brevstämman 2020-2021 att ta del av under medlemsfliken.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Protokoll Brevstämma

Midsommarfirande i båthusviken vilar även 2021

Regionerna jobbar på med vaccineringar även i lägre åldrar och vissa lättnader har införts. Midsommarplatsen samlar ofta runt 200–250 personer i alla åldrar på en begränsat yta.

TDT styrelse bedömer det inte ansvarfullt att organisera vår traditionella Midsommar

Styrelsen önskar alla en trevlig Midsommar

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande i båthusviken vilar även 2021

Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2020/2021 på samma sätt som föregående år genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (giltig enligt SFS 202:1154 t.o.m. utgången av år 2021), som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende även i år finner denna lösning rimlig under den fortsatta utmaningen Pandemin orsakar. Vi hoppas svarsperioden medger att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.
Medlemmar och boende kommer därför under slutet av maj brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och
namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd
fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:
 27 maj: brev med underlag för stämma skickas ut.
 30 juni: talongen med svaren från medlemmar på beslutspunkter från stämman skall
vara inskickade till styrelsen.
 Efter 30 juni publiceras stämmoprotokoll med resultat från årsmötet.

I samband med utskicket (då det sker till samtliga fastighetsägare) avses även att information till fastighetsägare bifogas avseende Lantmäteriets utredning om det slutliga bildandet av en gemensamhetsanläggning avseende ”frimarken”.

Samtliga handlingar finns även i pdf-format under fliken ”För medlemmar”.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig sommar!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras genom brevutskick

Tänk på brandfaran!

Under vecka 15 och 16 har Tyresö haft en del brandincidenter. Lyckligtvis har ingen utvecklats till en större brand! Här ute på Dyvik är vi både långt från brandförsvaret och svårevakuerade och just nu finns det stora mängder torrt fjolårsgräs. Så vi manar till stor försiktighet och ser helst att ni undviker helt att elda just nu och väntar till slutet av vecka 17 då förutsättningarna ser bättre ut.

Vi tipsar om appen ”Brandrisk Ute” från MSB där det finns möjlighet att få rekommendationer per timme för Dyvik. Finns både för Iphone och Android.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tänk på brandfaran!

Vårstädning 24/4

Den traditionsenliga vårstädningen sista lördagen i april sker även i år på lokal nivå i respektive kvarter. Kolla gärna med ditt kvartersombud om det planeras någon gemensam aktivitet – i annat fall rekommenderar styrelsen att man tar en coronasäkrad sopvandring för skräpplockning och tillsnyggning i sitt närområde för att göra vårt underbara Dyvik redo inför sommaren!
Styrelsen TDT

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårstädning 24/4

Redovisning av brevstämman

Sändningen är nu avslutat, men protokoll från brevstämman i pdf-format och en kort Powerpoint om gemensamhetsanläggningen finns under medlemsfliken.

 

Sändningen pågår kl 10.00–10.45 och styrelsen går här igenom resultatet av stämman som slutfördes den 29 januari 2021 och redovisar läget med gemensamhetsanläggningen.
Logga gärna in i god tid och bekanta dig med de olika funktionerna!
Själva sändningen sker genom programmet Teams och du loggar in via länken nedan.

Här fanns en klickbar länk för att ansluta till sändningen!

När du klickar på länken får du tre val:

• Ladda ner Teams-appen
Om du vill installera appen på din dator.

• Fortsätt i den här webbläsaren
Ingen nedladdning eller installation krävs, men vissa (i det här fallet ej nödvändiga) funktioner som t ex din kamera saknas.

• Öppna din Teams-app.
Om du redan har appen på datorn kan du gå direkt till mötet här.

Mötesguide
• Slå gärna ifrån din egen kamera och mikrofon.
• Använd chattfunktion eller använd ”räck upp handen”-funktionen om du vill ställa en fråga.

Vi hoppas att medlemmarna under rådande omständigheter är nöjda med denna lösning. Protokollet från brevstämman finns även tillgängligt i pdf-format under medlemsfliken.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Redovisning av brevstämman

Stämma för verksamhetsåret 2019/2020 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2019/2020 genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (Gäller enligt SFS 2020:1154 till och med utgången av 2021) som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende finner denna lösning rimlig under de utmanande förutsättningar som Covid-19 förorsakar hela samhället. Vi hoppas även att perioden under jul och nyår skall medge att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.

Medlemmar och boende kommer därför under julhelgen brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:

  • 21 december Brev med underlag för stämma skickas ut
  • 29 januari Talongen med svaren från medlemmarna på beslutspunkter från stämman skall vara inskickade till styrelsen.
  • 21 februari Planerat informationsmöte med resultat från årsmötet, pågående process för bildandet av gemensamhetsanläggningen samt möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig Jul och Nyår där vi hoppas ni tar hand om er själva och varandra under en period som normalt tillbringas med släkt och vänner, men i år under så väldigt annorlunda förutsättningar.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stämma för verksamhetsåret 2019/2020 hanteras genom brevutskick