Hjärtstartare

Information om hjärtstartare på Dyviksudde, Tyresö

Nu har Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening satt upp tre stycken hjärtstartare i området. När någon drabbas av ett hjärtstopp kan vem som helst hämta hjärtstartaren från en av tre platser där en hjärtstartare är uppsatt. För att rädda livet på den som drabbats av ett hjärtstopp är det viktigaste att så snabbt som möjligt ge en elektrisk stöt med hjälp av en hjärtstartare. Ring alltid 112 först! Sätt mobilen på högtalare så kan du jobba under tiden du pratar. I väntan på en hjärtstartare påbörjas hjärt-lung-räddning (HLR).

Hjärtstartare är uppsatta på följande adresser:
Dyviksvägen 17
Dyviksvägen 55
Dyviksuddsvägen 15

Hjärtstartare och hjärt-lungräddning

När man startar hjärtstartaren, ger den röstinstruktioner hur man ska gå vidare. Den känner av huruvida en elektrisk stöt behövs och berättar när man ska hålla undan för att ge en elektrisk stöt. Även om man inte har genomgått utbildning i hjärt-lungräddning kan man använda och rädda liv med en hjärtstartare.
I samband med att Tyresö Dyviksudds tomtägarförening nu satt upp hjärtstartare erbjuds medlemmar i föreningen senare i vår utbildning i hjärt-lungräddning (HLR). Mer info om detta kommer inom kort här på hemsidan.

Bakgrund

Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod i kroppen. Inom sekunder leder det till medvetslöshet. Vanligast orsak till ett hjärtstopp är att det elektriska retledningssystemet i hjärtat har blivit stört. Den vanligtvis välordnade elektriska aktiviteten blir till kaotisk elektrisk aktivitet i hjärtats celler. Hjärtats kamrar står och flimrar (kammarflimmer) vilket har till följd att hjärtat slutar pumpa. Den enskild viktigaste och oftast effektiva behandlingen av detta tillstånd är att ge hjärtat en stöt med en hjärtstartare. Stöten ska se till att den elektriska ordningen blir återställd och hjärtat börjar pumpa igen.
När hjärtat vid ett hjärtstopp själv inte pumpar, kan man med hjärt-lungräddning pumpa runt en viss mängd blod. Man förser främst hjärnan och hjärtat med blod. Det är en livsuppehållande behandling.
Det absolut viktigaste för att kunna överleva ett hjärtstopp är att så snabbt som möjligt starta hjärt-lungräddning och ge en stöt med en hjärtstartare. Det handlar om minuter för att ha förutsättningar till överlevnad. Medvetenhet om denna tidsfaktor är anledning till att antalet hjärtstartare i samhället ständigt ökar och att fler och fler utbildar sig i hjärt-lungräddning.

Tyresö Dyviksudds geografiska situation

Tiden det tar till att man kan ge en elektrisk stöt är avgörande för att någon överlever ett hjärtstopp. Tidig start av hjärt-lungräddning ökar chanserna att man lyckas få tillbaka en hjärtrytm efter hjärtstopp. Det tar en ambulans för lång tid att köra ut till Dyviksudd och – om inget annat görs under tiden – rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. Ambulanshelikoptern kan vara snabbare på plats, men har svårt att landa i vårt område. Med hjälp av de nu uppsatta hjärtstartarna kan man snabbare starta livsviktig behandling i väntan på professionell hjälp. Hjärtstartarna har placerats så att så många som möjligt på Dyvik på så kort tid som möjligt kan nå en av dessa.

Styrelsen