Skitbra nyhet om båtlatrin!

Här kan du läsa om nyheten!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Skitbra nyhet om båtlatrin!

Vårmingel och städdag

De som vill städar i området från kl 10, men tänder inga brasorna förrän vi varit på

VÅRMINGEL KL 12

vid midsommarängen vid Dyviks Lövängar lördagen den 30 april.
Det blir korvgrillning, något drickbart och trevlig samvaro med grannarna.
Varmt välkomna!
Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Vårmingel och städdag

Lantmäteriets sammanträde genomfört – nästa steg är beslut

Sammanträdet för bildande av Dyvik GA1 genomfördes 4 april i Forellbion med stor uppslutning från sakägare/fastighetsägare inklusive Tyresö kommun.
Lantmäteriet planerar nu för att ta beslut avseende Dyvik GA1 den 29 april 2022.
Protokoll från sammanträdet finns nu under den lösenordsskyddade fliken ”Gemensamhetsanläggningen”. (Du får koden av ditt kvartersombud eller från någon i styrelsen.)
Protokollet finns även i dagboken under vårt ärende hos Lantmäteriet.
Se tidigare info från Lantmäteriet. Inloggning med BankId.

Föreningen fortsätter nu dialogen med Tyresö kommun angående
• Upprättande av nytt avtal för våra bryggor och dess nyttjande.
• Avtal för tennisklubben avseende tennisbanan.

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lantmäteriets sammanträde genomfört – nästa steg är beslut

Lantmäteriet kallar på nytt till möte ang gemensamhetsanläggningen

Nu har Lantmäteriet börjat skicka ut kallelse till ett nytt sammanträdet som denna gång ska ske den 4 april kl 15–18 2022 i Tyresö angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Samtliga fastighetsägare kommer att bli kallade.

Från kallelsen:
”Mötet är ett lantmäterisammanträde. Vid mötet får du mer information om ansökan och vad som kommer att hända. Du kan också ställa frågor, säga vad du tycker, och lägga fram önskemål i ett så kallat yrkande. Lantmäteriet planerar att fatta beslut redan vid detta sammanträde. När Lantmäteriet tar beslut tar vi ställning till de synpunkter som kommit fram och väger in hur var och en påverkas. Du måste inte vara med på mötet, men det är ett bra tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor.”

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lantmäteriet kallar på nytt till möte ang gemensamhetsanläggningen

Senast nytt angående Lantmäteriet

Lantmäteriet har ännu inte beslutat om nytt datum för sammanträdet ang gemensamhetsanläggningen, sannolikt sker det i april. Vi har nu i tidsfönstret återupptagit dialogen med Tyresö kommun angående våra bryggor och tennisbanan. Målsättningen är att nyttja tiden fram till sammanträdet att i dialog med Tyresö kommun finna möjliga, hållbara och långsiktiga lösningar. eg., servitut, egna brygg-GA,. etc. Vi hoppas ha utrett möjliga lösningar innan sammanträdet.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senast nytt angående Lantmäteriet

Viktig information ang. Lantmäteriförrättningen

Det planerade och aviserade mötet den 20:e januari kl. 15 i Forellskolan måste tyvärr flyttas fram i tid på grund av sjukdom.

Lantmäteriet ansvarar för den formella dialogen och kommer att informera alla sakägare och kommunicera nytt datum, tid och plats för sammanträdet – sannolikt i mars.
Den informationen kommer även att återges på denna hemsida.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktig information ang. Lantmäteriförrättningen

God Jul och Gott Nytt År

Alla fastighetsägare på Dyviksudde önskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack alla ni som hade möjlighet att närvara på informationsmötet om gemensamhetsanläggning i oktober, uppslutningen visar på ett stort engagemang i frågan! Och efter flera år av förberedelser står vi nu inför ett avgörande om anläggningen. Missa inte Lantmäteriets sammanträde den 20 januari 2022 i biograf Forellen i Tyresö C!

Vi vill också uppmana alla som färdas på vägarna här ute att köra extra försiktigt och visa hänsyn till andra trafikanter på de smala och krokiga vägarna. Förra året påtalade flera bilister att bristen av markeringspinnar gjorde det svårt att se var vägen tar slut och var de djupa dikena tar vid. Några fler pinnar kommer tråkigt nog inte upp längs vägkanterna här ute då de tydligen främst är till för den som kör plogbilen. Så ta det lugnt i vinter!

Nu ser vi fram mot 2022 som vi hoppas blir en återgång till mer normala tider så vi kan återuppta traditioner som Midsommarfesten, Valborg och andra gemensamma aktiviteter.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Stölder i området

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Och lika säkert som att mörkret faller allt tidigare kommer även tjuvarna smygande ut till vår vackra Dyvik. De senaste veckorna har det inträffat stölder bland annat i Djupviken och längs Dyviksuddsvägen. Så om vi alla kan hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område kan vi kanske försvåra lite för dessa personer.

Styrelsen återkommer med några förslag till åtgärder som man kan utföra för att göra det mindre attraktivt för tjuvarna att komma hit!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stölder i området

Möte med Lantmäteriet angående bildande av gemensamhetsanläggning

Nu har Lantmäteriet börjat skicka ut kallelse till sammanträdet den 20 januari 2022 angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Samtliga fastighetsägare kommer att bli kallade.

För er som inte hade möjlighet att närvara på informationsmötet den 27 oktober finns nu en Powerpointpresentation, svar på ”vanliga frågor” och anteckningar från mötet att ladda ner under medlemsfliken här på hemsidan. Kontakta ditt kvartersombud eller någon i styrelsen om du saknar lösenordet.

Styrelsen för
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med Lantmäteriet angående bildande av gemensamhetsanläggning

Risken för viltolyckor ökar på hösten

Den här tiden på året ökar risken för viltolyckor i trafiken då både människor och djur rör sig på vägarna under samma tider på dygnet. Enligt polisen ser de till exempel just nu en topp i anmälningar runt middagstid, mellan klockan 17 till 18, och runt 22 på kvällen.
Alla som färdas på våra vägar här ute på Brevik uppmanas att vara extra försiktiga vid dessa tider!

Anmälningsskyldighet
Vid vissa viltolyckor i trafiken har du anmälningsskyldighet. Det innebär att du måste du ringa 112 och anmäla olyckan, oavsett hur skadat eller oskadat djuret verkar.

Läs mer hos SOS Alarm här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Risken för viltolyckor ökar på hösten