Viktig information ang. Lantmäteriförrättningen

Det planerade och aviserade mötet den 20:e januari kl. 15 i Forellskolan måste tyvärr flyttas fram i tid på grund av sjukdom.

Lantmäteriet ansvarar för den formella dialogen och kommer att informera alla sakägare och kommunicera nytt datum, tid och plats för sammanträdet – sannolikt i mars.
Den informationen kommer även att återges på denna hemsida.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktig information ang. Lantmäteriförrättningen

God Jul och Gott Nytt År

Alla fastighetsägare på Dyviksudde önskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Tack alla ni som hade möjlighet att närvara på informationsmötet om gemensamhetsanläggning i oktober, uppslutningen visar på ett stort engagemang i frågan! Och efter flera år av förberedelser står vi nu inför ett avgörande om anläggningen. Missa inte Lantmäteriets sammanträde den 20 januari 2022 i biograf Forellen i Tyresö C!

Vi vill också uppmana alla som färdas på vägarna här ute att köra extra försiktigt och visa hänsyn till andra trafikanter på de smala och krokiga vägarna. Förra året påtalade flera bilister att bristen av markeringspinnar gjorde det svårt att se var vägen tar slut och var de djupa dikena tar vid. Några fler pinnar kommer tråkigt nog inte upp längs vägkanterna här ute då de tydligen främst är till för den som kör plogbilen. Så ta det lugnt i vinter!

Nu ser vi fram mot 2022 som vi hoppas blir en återgång till mer normala tider så vi kan återuppta traditioner som Midsommarfesten, Valborg och andra gemensamma aktiviteter.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År

Stölder i området

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Och lika säkert som att mörkret faller allt tidigare kommer även tjuvarna smygande ut till vår vackra Dyvik. De senaste veckorna har det inträffat stölder bland annat i Djupviken och längs Dyviksuddsvägen. Så om vi alla kan hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område kan vi kanske försvåra lite för dessa personer.

Styrelsen återkommer med några förslag till åtgärder som man kan utföra för att göra det mindre attraktivt för tjuvarna att komma hit!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stölder i området

Möte med Lantmäteriet angående bildande av gemensamhetsanläggning

Nu har Lantmäteriet börjat skicka ut kallelse till sammanträdet den 20 januari 2022 angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Samtliga fastighetsägare kommer att bli kallade.

För er som inte hade möjlighet att närvara på informationsmötet den 27 oktober finns nu en Powerpointpresentation, svar på ”vanliga frågor” och anteckningar från mötet att ladda ner under medlemsfliken här på hemsidan. Kontakta ditt kvartersombud eller någon i styrelsen om du saknar lösenordet.

Styrelsen för
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med Lantmäteriet angående bildande av gemensamhetsanläggning

Risken för viltolyckor ökar på hösten

Den här tiden på året ökar risken för viltolyckor i trafiken då både människor och djur rör sig på vägarna under samma tider på dygnet. Enligt polisen ser de till exempel just nu en topp i anmälningar runt middagstid, mellan klockan 17 till 18, och runt 22 på kvällen.
Alla som färdas på våra vägar här ute på Brevik uppmanas att vara extra försiktiga vid dessa tider!

Anmälningsskyldighet
Vid vissa viltolyckor i trafiken har du anmälningsskyldighet. Det innebär att du måste du ringa 112 och anmäla olyckan, oavsett hur skadat eller oskadat djuret verkar.

Läs mer hos SOS Alarm här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Risken för viltolyckor ökar på hösten

Båttjuvar i området

I veckan har Dyviksudd haft besök av tjuvar bland våra bryggor. Kända drabbade i nuläget är båtägare med båtar Djupviken, men risken finns att fler har haft besök. Så se till era båtar och var lite extra vaksamma mot misstänkta aktiviteter nu i höstmörkret.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Båttjuvar i området

Inbjudan till informationsmöte kring ansökan om en gemensamhetsanläggning

Till samtliga fastighetsägare på Tyresö Dyviksudde

Inbjudan till informationsmöte om aktuella frågor och beslut för fastighetsägare inom Dyvik i samband med att vårt avtal med Tyresö kommun löper ut.

Mötet kommer att beröra:

  • Våra grönområden
  • Bryggor
  • Tennisplan
  • Brunnar/pumpar
  • Brevlådor
  • Vägar
  • Kostnader

Bakgrund
2018 fick TDT:s styrelse i uppdrag av fastighetsägarna inom Dyvik 1:1 att lämna in ansökan till Lantmäteriet för att undersöka möjligheten att bilda en gemensamhetsanläggning.

Hur har det gått?
Den 27:e oktober kl.18.00 bjuder vi in alla fastighetsägare till ett informationsmöte där vi berättar om bakgrund, status och nästa steg.

Det är viktigt att du som fastighetsägare informerar dig för att kunna ta ställning till bildande av anläggning. Lantmäteriet förväntas ta nästa steg under hösten 2021.

Plats för mötet inom centrala Tyresö kommer att skickas ut via brev.

Väl mött! Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte kring ansökan om en gemensamhetsanläggning

Protokoll Brevstämma

Nu finns protokollet från Brevstämman 2020-2021 att ta del av under medlemsfliken.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Protokoll Brevstämma

Midsommarfirande i båthusviken vilar även 2021

Regionerna jobbar på med vaccineringar även i lägre åldrar och vissa lättnader har införts. Midsommarplatsen samlar ofta runt 200–250 personer i alla åldrar på en begränsat yta.

TDT styrelse bedömer det inte ansvarfullt att organisera vår traditionella Midsommar

Styrelsen önskar alla en trevlig Midsommar

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande i båthusviken vilar även 2021

Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2020/2021 på samma sätt som föregående år genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (giltig enligt SFS 202:1154 t.o.m. utgången av år 2021), som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende även i år finner denna lösning rimlig under den fortsatta utmaningen Pandemin orsakar. Vi hoppas svarsperioden medger att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.
Medlemmar och boende kommer därför under slutet av maj brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och
namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd
fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:
 27 maj: brev med underlag för stämma skickas ut.
 30 juni: talongen med svaren från medlemmar på beslutspunkter från stämman skall
vara inskickade till styrelsen.
 Efter 30 juni publiceras stämmoprotokoll med resultat från årsmötet.

I samband med utskicket (då det sker till samtliga fastighetsägare) avses även att information till fastighetsägare bifogas avseende Lantmäteriets utredning om det slutliga bildandet av en gemensamhetsanläggning avseende ”frimarken”.

Samtliga handlingar finns även i pdf-format under fliken ”För medlemmar”.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig sommar!

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras genom brevutskick