Information angående den uppskjutna årsstämman, tidigare planerad till 27 juni

Styrelsen söker alltjämt lösning för att genomföra den uppskjutna stämman. Idén att kalla till en COVID-säkrad stämma i en lokal inom Tyresö under hösten prövas nu återigen då spridningen just nu ökar starkt. Bedömningen är därför att det fortfarande är direkt olämpligt att kalla samman medlemmar och övriga boende.

Vi fortsätter att söka en lösning för att genomföra stämma, samt att informera medlemmar och boende om sakläget och status kring bildandet av gemensamhetsanläggning.

Gällande bildandet av gemensamhetsanläggning är ärendet formellt pausat på grund av COVID.  Styrelsen vill i anslutning till detta återigen uppmärksamma boende och medlemmar på vikten av att frågor, synpunkter och skrivelser i första hand riktas till styrelsen. All kontakt med Lantmäteriet (telefon, brev, e-mail etc.) gällande vårt ärende debiteras med en minsta tidsenhet om 15 min (minst 350 kr). Risken är stor att det kan bli kostsamt om vi alla ställer eller upprepar samma frågor.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information angående den uppskjutna årsstämman, tidigare planerad till 27 juni

Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Så nu när mörkret faller kan vi alla hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område.

Här är en intressant artikel från tidningen Båtliv om båtmotorstölder

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Eldning

Hej grannar!
Om du höststädar på tomten så ta gärna en liten sväng i närområdet och kolla att det ser fint ut där också! Några kvartersombud arrangerar städdagar under eldningsveckorna, om du undrar vad som sker i ditt kvarter hittar du kontaktuppgifterna en bit ner på sidan här:
Kontakt till kvartersombud

Tänk på era grannar och läs gärna vad som skrivs på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida angående eldning via länken här nedan.
Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:
Vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag
Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs mer om eldning här.

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eldning

Dikesrensning längs Dyviksvägen

I veckan (34) kommer dikena börja rensas efter Dyviksvägen, på uppdrag av vägföreningen. Arbetet kommer hålla på i ca 2-3 veckor, så tänk på att framkomligheten kan vara begränsad.

Vägföreningen och Vägdikningsbolaget har meddelat att man kommer använda massorna för att slänta efter vägen. Man kommer också använda massorna för att släta ut kanten på Valborgsplatsen (massor har lagts där tidigare). Vägdikningsbolaget har alla tillstånd som krävs och helt ansvar för arbetet, samt att återställa ytan vid Valborgsplatsen (inklusive lägga dit jord och så gräsfrö).

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dikesrensning längs Dyviksvägen

Eld och vatten

Denna heta sommar måste vi vara extra varsamma
med eld och vatten

Eld
Under midsommarhelgen hade vi en brandincident som kunde slutat mycket illa om vägen ut hade varit lika igenproppad av parkerade bilar som denna helg (se här ovan). Lyckligtvis kom brandkåren både fram och ut i tid och kunde hindra att det hela utvecklade sig till en omfattande skogsbrand. Så snälla ni som besöker oss tänk på att utryckningsfordon måste komma fram – även ner till badplatsen vid Sandholmarna!

Notera det eldningsförbud som gäller i hela Stockholms län just nu. Kolla alltid vad som gäller på kommunens hemsida  vid minsta tveksamhet kring eldande!

Vatten
Försiktighet med vatten är ett mantra som alltid gäller ute på Dyvik. Men det är inte bara bristen på dricksvatten som är ett problem – just nu måste vi också vara uppmärksamma på havsvattnet då det under förra veckan utfärdades varningar för algblomning här ute. Läs mer om senaste algblomningen här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eld och vatten

Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt

Årsstämman som var planerad till 27 juni är uppskjuten på grund av Covid-19 restriktioner, senare kallelse kommer att ske. Under vecka 23 landar ett kuvert från styrelsen i era brevlådor. Det innehåller bland annat verksamhetsberättelsen och en ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2019–2020.

Det uppskattade gemensamma midsommarfirandet vid Dyviks Lövängar ställs även det tyvärr in på grund av Covid-19 restriktionerna. Vi hoppas att ni ändå får en fin sommar här ute på vårt underbara Dyvik.

Styrelsen

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt

Inget gemensamt Valborgsmässofirande i år

Pga Corona och det allmänna rådet om eldning blir det inget gemensamt Valborgsmässofirande på Dyvik i år. Vi återkommer med förnyade krafter 2021.

Roffe Stohr

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inget gemensamt Valborgsmässofirande i år

Vårstädning utan gemensam avslutning

Vårstädning genomförs i år på grund av Coronarestriktioner inom respektive kvarter, vilket även medför att avslutande samling med korvgrillning på midsommarängen tyvärr inte kan genomföras.

Respektive kvartersombud håller i trådarna.

 

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårstädning utan gemensam avslutning

Eldning

Tänk på era grannar och läs gärna vad som skrivs på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida angående eldning via länken här nedan.
Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:
Vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt valborgsmässoafton
Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs om eldning här

Läs om gräsbrandsrisk här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eldning

HLR i Coronatider

Rekommendationer för HLR från HLR-rådet

  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte. Vid tveksamhet om hjärtstopp föreligger larma och starta bröstkompressioner och anslut defibrillator i väntan på att hjälp anländer.
  • I väntan på larmteam: Utför endast bröstkompressioner och anslut defibrillator så snabbt som möjligt. Ge inte mun-till-mun och ventilation med pocketmask. Om patienten har syrgas bör denna behandling fortgå.

Läs hela rekommendationen som hela tiden hålls uppdaterad:

Hämta här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för HLR i Coronatider