Nedfallen ledning

Under natten till måndagen den 21/11 drog ett fallande träd vid Dyviks Lövängar med sig bredbandskabeln. Då någon reparation ännu inte gjorts vore det bra om de som drabbats gör en felanmälan så processen snabbas på lite.

Styrelsen

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nedfallen ledning

Möte med Lantmäteriet den 28 september

Hej alla fastighetsägare på Dyviksudd!

Den 28 september drar arbetet med att starta upp den beslutade samfälligheten igång genom att Lantmäteriet har kallat till ett möte för att bland annat fastslå stadgar och annan formalia. Mötet kommer inte diskutera ga:n i sig eller förutsättningar för bryggor och liknande. Lantmäteriets representant Jessica Strååt kan svara på enklare frågor som dyker upp spontant, men tanken är att detta möte är relativt kort. Maximalt en timme brukar det ta. Samtliga fastighetsägare borde i dagsläget fått en kallelse från Lantmäteriet.

Den nuvarande styrelsen för Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening avser att bilda en initial styrelse för samfälligheten fram till att det första årsmötet kan hållas och vi har haft ett inledande möte där vi bland annat diskuterat utkast till stadgar och styrelsens sammansättning.

Mer info kommer.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med Lantmäteriet den 28 september

Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

På midsommarafton kan vi äntligen träffas traditionsenligt nere på Midsommarängen nere vid Dyviks Lövängar på Dyviksuddsvägen.

Bland skänkta priser har det ramlat ner en riktig högvinst! Hotell Zinkensdamm erbjuder  en övernattning med frukost, för 2 personer, valfri weekend.  Lotter kan numera även betalas med Swish. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats.

Program:
Kl.13.00 Midsommarstången kläs med björkris och blommor.
Kl.14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar.
Den traditionella säckhoppningen följer.
Saft och bullar till barnen.
Lotter säljes på skänkta priser. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats eller kontaktar Tommy Blom på tel. 070-864 12 44. Även fler musikanter efterlyses!
Mer björklöv och blommor behövs alltid. Ta gärna med er!

Varmt välkomna!
Styrelsen TDT

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande med musik, dans, säcklöpning och lotteri med fina priser

Beslutet har vunnit laga kraft!

Lantmäteriets beslut om att bilda Dyvik ga:1 har nu vunnit laga kraft

Fastighetsägarnas ansökan till lantmäteriet om att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdet instiftat i 1954 års byggplan omfattande cirka 72 ha, har nu resulterat i att lantmäteriets beslut från den 2 maj vunnit laga kraft. Beslutet om bildandet av Dyvik ga:1 innebär att grönområdet nu upplåts till de 147 fastighetsägarna utan ersättning.

Förutsättningarna är därmed goda för att området även fortsatt kan få behålla sin unika skärgårdsmiljö och karaktär, nyttjas för fritidsändamål samt rekreation.

Nästa steg är nu att etablera samfällighetsföreningen som kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningen Dyvik ga:1.

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Beslutet har vunnit laga kraft!

Årsstämma och informationsmöte på midsommarängen 26 juni

Stämma för verksamhetsåret 2021/2022
på midsommarängen 26 juni med start kl. 10.00

Årets stämma planeras att genomföras som fysiskt möte på midsommarängen vid Båthusviken vid Dyviks Lövängar.

Mötet kommer att omfatta två delavsnitt, ett inledande informationsmöte följt av föreningsstämman.
Informationsmötet berör även Lantmäteriets beslut från den 2 maj 2022 om bildande av Tyresö Dyvik ga:1. Lantmäteriets beslut gäller för 147 fastigheter inom Dyvik 1:1.
TDT:s medlemmar och fastighetsägare/boende på Dyviksudd är alla välkomna att ta del av informationen i verksamhetsberättelsen från styrelsen. Verksamhetsberättelsen kommer att redovisas innan stämman.

Själva stämman är för TDT medlemmar och genomförs direkt efter informationsmötet.

Viktiga tidpunkter i samband stämman är som följer:
• 20-26 maj: kallelse skickas via brev till fastighetsägarna inom Dyvik 1:1.
• 26 juni: Stämma på midsommarängen kl. 10-12.

Varmt välkomna!
Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma och informationsmöte på midsommarängen 26 juni

Skitbra nyhet om båtlatrin!

Här kan du läsa om nyheten!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Skitbra nyhet om båtlatrin!

Vårmingel och städdag

De som vill städar i området från kl 10, men tänder inga brasorna förrän vi varit på

VÅRMINGEL KL 12

vid midsommarängen vid Dyviks Lövängar lördagen den 30 april.
Det blir korvgrillning, något drickbart och trevlig samvaro med grannarna.
Varmt välkomna!
Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Vårmingel och städdag

Lantmäteriets sammanträde genomfört – nästa steg är beslut

Sammanträdet för bildande av Dyvik GA1 genomfördes 4 april i Forellbion med stor uppslutning från sakägare/fastighetsägare inklusive Tyresö kommun.
Lantmäteriet planerar nu för att ta beslut avseende Dyvik GA1 den 29 april 2022.
Protokoll från sammanträdet finns nu under den lösenordsskyddade fliken ”Gemensamhetsanläggningen”. (Du får koden av ditt kvartersombud eller från någon i styrelsen.)
Protokollet finns även i dagboken under vårt ärende hos Lantmäteriet.
Se tidigare info från Lantmäteriet. Inloggning med BankId.

Föreningen fortsätter nu dialogen med Tyresö kommun angående
• Upprättande av nytt avtal för våra bryggor och dess nyttjande.
• Avtal för tennisklubben avseende tennisbanan.

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lantmäteriets sammanträde genomfört – nästa steg är beslut

Lantmäteriet kallar på nytt till möte ang gemensamhetsanläggningen

Nu har Lantmäteriet börjat skicka ut kallelse till ett nytt sammanträdet som denna gång ska ske den 4 april kl 15–18 2022 i Tyresö angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Samtliga fastighetsägare kommer att bli kallade.

Från kallelsen:
”Mötet är ett lantmäterisammanträde. Vid mötet får du mer information om ansökan och vad som kommer att hända. Du kan också ställa frågor, säga vad du tycker, och lägga fram önskemål i ett så kallat yrkande. Lantmäteriet planerar att fatta beslut redan vid detta sammanträde. När Lantmäteriet tar beslut tar vi ställning till de synpunkter som kommit fram och väger in hur var och en påverkas. Du måste inte vara med på mötet, men det är ett bra tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor.”

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lantmäteriet kallar på nytt till möte ang gemensamhetsanläggningen

Senast nytt angående Lantmäteriet

Lantmäteriet har ännu inte beslutat om nytt datum för sammanträdet ang gemensamhetsanläggningen, sannolikt sker det i april. Vi har nu i tidsfönstret återupptagit dialogen med Tyresö kommun angående våra bryggor och tennisbanan. Målsättningen är att nyttja tiden fram till sammanträdet att i dialog med Tyresö kommun finna möjliga, hållbara och långsiktiga lösningar. eg., servitut, egna brygg-GA,. etc. Vi hoppas ha utrett möjliga lösningar innan sammanträdet.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Senast nytt angående Lantmäteriet