Tänk på brandfaran!

Under vecka 15 och 16 har Tyresö haft en del brandincidenter. Lyckligtvis har ingen utvecklats till en större brand! Här ute på Dyvik är vi både långt från brandförsvaret och svårevakuerade och just nu finns det stora mängder torrt fjolårsgräs. Så vi manar till stor försiktighet och ser helst att ni undviker helt att elda just nu och väntar till slutet av vecka 17 då förutsättningarna ser bättre ut.

Vi tipsar om appen ”Brandrisk Ute” från MSB där det finns möjlighet att få rekommendationer per timme för Dyvik. Finns både för Iphone och Android.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tänk på brandfaran!

Vårstädning 24/4

Den traditionsenliga vårstädningen sista lördagen i april sker även i år på lokal nivå i respektive kvarter. Kolla gärna med ditt kvartersombud om det planeras någon gemensam aktivitet – i annat fall rekommenderar styrelsen att man tar en coronasäkrad sopvandring för skräpplockning och tillsnyggning i sitt närområde för att göra vårt underbara Dyvik redo inför sommaren!
Styrelsen TDT

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårstädning 24/4

Redovisning av brevstämman

Sändningen är nu avslutat, men protokoll från brevstämman i pdf-format och en kort Powerpoint om gemensamhetsanläggningen finns under medlemsfliken.

 

Sändningen pågår kl 10.00–10.45 och styrelsen går här igenom resultatet av stämman som slutfördes den 29 januari 2021 och redovisar läget med gemensamhetsanläggningen.
Logga gärna in i god tid och bekanta dig med de olika funktionerna!
Själva sändningen sker genom programmet Teams och du loggar in via länken nedan.

Här fanns en klickbar länk för att ansluta till sändningen!

När du klickar på länken får du tre val:

• Ladda ner Teams-appen
Om du vill installera appen på din dator.

• Fortsätt i den här webbläsaren
Ingen nedladdning eller installation krävs, men vissa (i det här fallet ej nödvändiga) funktioner som t ex din kamera saknas.

• Öppna din Teams-app.
Om du redan har appen på datorn kan du gå direkt till mötet här.

Mötesguide
• Slå gärna ifrån din egen kamera och mikrofon.
• Använd chattfunktion eller använd ”räck upp handen”-funktionen om du vill ställa en fråga.

Vi hoppas att medlemmarna under rådande omständigheter är nöjda med denna lösning. Protokollet från brevstämman finns även tillgängligt i pdf-format under medlemsfliken.

Styrelsen
Tyresö Dyviksudds Tomtägareförening

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Redovisning av brevstämman

Stämma för verksamhetsåret 2019/2020 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2019/2020 genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (Gäller enligt SFS 2020:1154 till och med utgången av 2021) som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende finner denna lösning rimlig under de utmanande förutsättningar som Covid-19 förorsakar hela samhället. Vi hoppas även att perioden under jul och nyår skall medge att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.

Medlemmar och boende kommer därför under julhelgen brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:

  • 21 december Brev med underlag för stämma skickas ut
  • 29 januari Talongen med svaren från medlemmarna på beslutspunkter från stämman skall vara inskickade till styrelsen.
  • 21 februari Planerat informationsmöte med resultat från årsmötet, pågående process för bildandet av gemensamhetsanläggningen samt möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig Jul och Nyår där vi hoppas ni tar hand om er själva och varandra under en period som normalt tillbringas med släkt och vänner, men i år under så väldigt annorlunda förutsättningar.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stämma för verksamhetsåret 2019/2020 hanteras genom brevutskick

Information angående den uppskjutna årsstämman, tidigare planerad till 27 juni

Styrelsen söker alltjämt lösning för att genomföra den uppskjutna stämman. Idén att kalla till en COVID-säkrad stämma i en lokal inom Tyresö under hösten prövas nu återigen då spridningen just nu ökar starkt. Bedömningen är därför att det fortfarande är direkt olämpligt att kalla samman medlemmar och övriga boende.

Vi fortsätter att söka en lösning för att genomföra stämma, samt att informera medlemmar och boende om sakläget och status kring bildandet av gemensamhetsanläggning.

Gällande bildandet av gemensamhetsanläggning är ärendet formellt pausat på grund av COVID.  Styrelsen vill i anslutning till detta återigen uppmärksamma boende och medlemmar på vikten av att frågor, synpunkter och skrivelser i första hand riktas till styrelsen. All kontakt med Lantmäteriet (telefon, brev, e-mail etc.) gällande vårt ärende debiteras med en minsta tidsenhet om 15 min (minst 350 kr). Risken är stor att det kan bli kostsamt om vi alla ställer eller upprepar samma frågor.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information angående den uppskjutna årsstämman, tidigare planerad till 27 juni

Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Så nu när mörkret faller kan vi alla hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område.

Här är en intressant artikel från tidningen Båtliv om båtmotorstölder

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Eldning

Hej grannar!
Om du höststädar på tomten så ta gärna en liten sväng i närområdet och kolla att det ser fint ut där också! Några kvartersombud arrangerar städdagar under eldningsveckorna, om du undrar vad som sker i ditt kvarter hittar du kontaktuppgifterna en bit ner på sidan här:
Kontakt till kvartersombud

Tänk på era grannar och läs gärna vad som skrivs på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida angående eldning via länken här nedan.
Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:
Vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag
Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs mer om eldning här.

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eldning

Dikesrensning längs Dyviksvägen

I veckan (34) kommer dikena börja rensas efter Dyviksvägen, på uppdrag av vägföreningen. Arbetet kommer hålla på i ca 2-3 veckor, så tänk på att framkomligheten kan vara begränsad.

Vägföreningen och Vägdikningsbolaget har meddelat att man kommer använda massorna för att slänta efter vägen. Man kommer också använda massorna för att släta ut kanten på Valborgsplatsen (massor har lagts där tidigare). Vägdikningsbolaget har alla tillstånd som krävs och helt ansvar för arbetet, samt att återställa ytan vid Valborgsplatsen (inklusive lägga dit jord och så gräsfrö).

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dikesrensning längs Dyviksvägen

Eld och vatten

Denna heta sommar måste vi vara extra varsamma
med eld och vatten

Eld
Under midsommarhelgen hade vi en brandincident som kunde slutat mycket illa om vägen ut hade varit lika igenproppad av parkerade bilar som denna helg (se här ovan). Lyckligtvis kom brandkåren både fram och ut i tid och kunde hindra att det hela utvecklade sig till en omfattande skogsbrand. Så snälla ni som besöker oss tänk på att utryckningsfordon måste komma fram – även ner till badplatsen vid Sandholmarna!

Notera det eldningsförbud som gäller i hela Stockholms län just nu. Kolla alltid vad som gäller på kommunens hemsida  vid minsta tveksamhet kring eldande!

Vatten
Försiktighet med vatten är ett mantra som alltid gäller ute på Dyvik. Men det är inte bara bristen på dricksvatten som är ett problem – just nu måste vi också vara uppmärksamma på havsvattnet då det under förra veckan utfärdades varningar för algblomning här ute. Läs mer om senaste algblomningen här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eld och vatten

Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt

Årsstämman som var planerad till 27 juni är uppskjuten på grund av Covid-19 restriktioner, senare kallelse kommer att ske. Under vecka 23 landar ett kuvert från styrelsen i era brevlådor. Det innehåller bland annat verksamhetsberättelsen och en ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2019–2020.

Det uppskattade gemensamma midsommarfirandet vid Dyviks Lövängar ställs även det tyvärr in på grund av Covid-19 restriktionerna. Vi hoppas att ni ändå får en fin sommar här ute på vårt underbara Dyvik.

Styrelsen

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt