Eld och vatten

Denna heta sommar måste vi vara extra varsamma
med eld och vatten

Eld
Under midsommarhelgen hade vi en brandincident som kunde slutat mycket illa om vägen ut hade varit lika igenproppad av parkerade bilar som denna helg (se här ovan). Lyckligtvis kom brandkåren både fram och ut i tid och kunde hindra att det hela utvecklade sig till en omfattande skogsbrand. Så snälla ni som besöker oss tänk på att utryckningsfordon måste komma fram – även ner till badplatsen vid Sandholmarna!

Notera det eldningsförbud som gäller i hela Stockholms län just nu. Kolla alltid vad som gäller på kommunens hemsida  vid minsta tveksamhet kring eldande!

Vatten
Försiktighet med vatten är ett mantra som alltid gäller ute på Dyvik. Men det är inte bara bristen på dricksvatten som är ett problem – just nu måste vi också vara uppmärksamma på havsvattnet då det under förra veckan utfärdades varningar för algblomning här ute. Läs mer om senaste algblomningen här!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eld och vatten

Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt

Årsstämman som var planerad till 27 juni är uppskjuten på grund av Covid-19 restriktioner, senare kallelse kommer att ske. Under vecka 23 landar ett kuvert från styrelsen i era brevlådor. Det innehåller bland annat verksamhetsberättelsen och en ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2019–2020.

Det uppskattade gemensamma midsommarfirandet vid Dyviks Lövängar ställs även det tyvärr in på grund av Covid-19 restriktionerna. Vi hoppas att ni ändå får en fin sommar här ute på vårt underbara Dyvik.

Styrelsen

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämman uppskjuten och det gemensamma midsommarfirandet inställt

Inget gemensamt Valborgsmässofirande i år

Pga Corona och det allmänna rådet om eldning blir det inget gemensamt Valborgsmässofirande på Dyvik i år. Vi återkommer med förnyade krafter 2021.

Roffe Stohr

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inget gemensamt Valborgsmässofirande i år

Vårstädning utan gemensam avslutning

Vårstädning genomförs i år på grund av Coronarestriktioner inom respektive kvarter, vilket även medför att avslutande samling med korvgrillning på midsommarängen tyvärr inte kan genomföras.

Respektive kvartersombud håller i trådarna.

 

Publicerat i Aktiviteter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vårstädning utan gemensam avslutning

Eldning

Tänk på era grannar och läs gärna vad som skrivs på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida angående eldning via länken här nedan.
Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:
Vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, samt valborgsmässoafton
Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs om eldning här

Läs om gräsbrandsrisk här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Eldning

HLR i Coronatider

Rekommendationer för HLR från HLR-rådet

  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte. Vid tveksamhet om hjärtstopp föreligger larma och starta bröstkompressioner och anslut defibrillator i väntan på att hjälp anländer.
  • I väntan på larmteam: Utför endast bröstkompressioner och anslut defibrillator så snabbt som möjligt. Ge inte mun-till-mun och ventilation med pocketmask. Om patienten har syrgas bör denna behandling fortgå.

Läs hela rekommendationen som hela tiden hålls uppdaterad:

Hämta här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för HLR i Coronatider

Viktig information om gemensamhetsanläggningen

Pga av den rådande Coronakrisen har vi inte längre tillgång till möteslokal, varför infomötet ställs in.
Följ alltid informationen här på hemsidan för aktuella uppgifter om kommande aktiviteter.

Till samtliga fastighetsägare på Dyviksudde

Inställt! Välkommen till INFORMATIONSMÖTE
den 1 april i Nyboda skola om bildande av en samfällighet

Medlemmarna i Tyresö Dyviksudde Tomtägare Förening (TDT) har vid två stämmor beslutat att inrätta en gemensamhetsanläggning att drivas som en samfällighetsanläggning. En första lägesrapport kommer här.

NY INFORMATION GÄLLANDE INRÄTTANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR FRIMARKEN INOM DYVIK 1:1

Lantmäteriet har nu tillsatt handläggare för vårt ärende om inrättande av gemensamhetsanläggning enligt vår ansökan 5:e december 2018 och ärendet har fått status handläggning.
Styrelsen representerade av Ron Eriksson, Nils Plato och Robert Svensson träffade Lantmäteriets handläggare den 15:e januari för att så effektivt som möjligt överföra information och svara på frågor kring vår ansökan.
Ett viktigt första besked var att tack vare att vår ansökan inkom i tid (innan utgången av 2018) så finns det nu en reell möjlighet att bilda en anläggning för ”frimarken” inom Dyvik 1:1, att processen kan gå fortare än vi tidigare uppfattat (sannolikt redan under 2020) och att den även kan ske till rimliga kostnader. Handläggningen i sig är en process som kommer leda fram till ett förslag om beslut från Lantmäteriet att ta ställning till, dvs. till dags dato finns inget beslut och processen kan avbrytas.
Styrelsen har medgivit att handläggaren i ett första skede utreder möjligheten vidare samt lämnar svar på ett antal viktiga frågor kring förutsättningar, anläggningens omfattning och avgränsningar såsom, grönområden, naturreservat, vatten, möjlighet att få med bryggor etc.

Extra Informationsmöte kommer att hållas den 1 april i Nyboda skola,
med start kl. 18.00. Där kommer bland annat följande behandlas:

• Status för ansökan, processen, omfattning, avgränsningar och kostnader
• Information kring våra bryggor, båtplatsavtal och genomförd inventering
• Svar på frågor från medlemmar


Viktigt: All kontakt med Lantmäteriet och handläggaren skall ske via styrelsen. Styrelsen samlar och håller ihop frågeställningar som naturligt uppstår. Orsaken är att all kontakt (telefon, brev, e-mail etc.) gällande vårt ärende debiteras med en minsta tidsenhet om 15 min (nu cirka 350 kr). Det finns en risk att det kan bli väldigt kostsamt om vi alla ställer eller upprepar likande eller samma frågor.

Styrelsen för TDT

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktig information om gemensamhetsanläggningen

Mycket högt vatten

Vattennivåerna i havet har stigit till rekordhöjder och många bryggor och stränder är översvämmade! Ni som har småbåtar liggande uppdragna längs stränderna bör nog ta en sväng förbi och kolla att allt är under kontroll.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Mycket högt vatten

Positivt svar på vår överklagan mot SMOHF:s beslut om avgifter

Båtklubbens överklagan besvarad 2020-01-08 (Inlaga Juni 2017)
Länsstyrelsen upphäver Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) beslut angående klassificering (småbåtshamn med fler än 50 fritidsbåtar) och tillsynsavgift (årlig) för miljöfarlig verksamhet

Styrelsen framhåller dock vikten av att enskilda båtar hålls fria från TBT och bly, detta då båtbottenhantering utgör en betydande miljöaspekt, som påverkar människors hälsa och miljön negativt. Läs mer HÄR.

Se Länsstyrelsen hela svar på medlemssidan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Positivt svar på vår överklagan mot SMOHF:s beslut om avgifter

Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Under våren och sommaren 2019 har vi haft ovanligt många stölder av motorer och båtar här ute på Dyvik, vilket även gäller hela Östra Tyresö.
Så nu när mörkret faller kan vi alla hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lite extra vaksamhet i höstmörkret