Aktiviteter

Årligen återkommande
• Städdag – alltid sista lördagen i april.
• Valborgsmässofirande nere vid Kappelsvik. (Inställt senaste åren.)
• Traditionsenligt midsommarfirande på ängen vid Dyviks lövängar.
• Årsmöte på midsommarängen.