Båtklubben

Båtklubben är nedlagt enligt beslut på årsmötet 2019, men vi värnar alla om miljön här ute på Dyviksudd. Styrelsen för tomtägarföreningen vill därför här råda de av tomtägarförenings medlemmar som även är båtägare att följa Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF) uppmaning att samla upp rester av eventuell avskrapad bottenfärg. Detta görs enklast genom en utlagd presenning. Avfallet är att betrakta som miljöfarligt och skall lämnas på återvinningsstation.

De ämnen som är speciellt farliga är koppar, zink, irgarol eller TBT. SMOHF informerade också att den som använder kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön måste byta ut dessa, om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Allra minst miljöpåverkan blir det förstås om botten är skrovren. Det går då att tvätta av växtlighet från botten vid speciella båttvättar, i stället för att måla.

SMOHF har också informerat om ett nytt samsynsdokument som nyligen har tagits fram av bland annat Stockholms Stad. Sammanfattningsvis skall Stockholmskommunerna jobba för att alla biocider ska vara borta från skrov i skärgården senast 2019/2020. Det finns metoder att testa gamla färglager och många båtar kan behöva saneras då gamla lager tydligen läcker kemikalier, och det går inte att kapsla in dem. Båtar med sådana lager läcker enligt SMOHF ännu mer vid borsttvättning. Därför är målet tydligen skrovrena båtar. Enligt SMOHF är detta med stöd av miljöbalken och miljökvalitetsnormerna för skärgårdens vatten.

Styrelsen Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening