Information ang Lantmäteriets kallelse

Angående Lantmäteriets kallelse till sammanträde för Ga:3 ärende AB23172

Fastighetsägare inom Dyvik 1:1 informeras och kallas till sammanträde med anledning av att Tyresö Kommun ansökt om omprövning av Ga:3 (gemensamhetsanläggning för väg) med en framställan om att delar av vägsträcka inom området vid Tegelbruket skall utgå.

Hur påverkar det dig som fastighetsägare? Ett kommande Lantmäteri-beslut har ingen direkt påverkan för vägar inom området Dyvik 1:1. Däremot kan ett beslut komma att påverka andelstal/andelar och därmed debitering för kostnader (eg. vägunderhåll, röjning) inom Ga:3.   

Önskas man ytterligare information eller framföra konkreta synpunkter, deltag med fördel på Lantmäteriets sammanträde, måndagen 4 december kl.19-21 i Tyresö Gymnasium/Aula Adress Farmarstigen 7.

Styrelsen TDS och TDT

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.