Kontakt

Se namn på styrelse och kvartersombud längre ned på sidan!Styrelse

Ordförande:
Ron Eriksson, Dyviksuddsvägen 29, tel 070-621 31 90
Vice ordförande: Nils Plato, Dyviksbacken 3, 073-707 32 62
Sekreterare: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
Kassör: Robert Svensson, Dyviksvägen 74, tel 070-455 99 86
Ledamot: Johan Lindgren, Dyviksvägen 60, tel 070-643 30 95
Suppleanter:
Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
Viktor Larfeldt, Dyviksvägen 63, tel 070-393 97 42
Marie Persson, Dyviksvägen 80, tel
Johan Nilsson, Dyviksvägen 65, tel

Revisorer:
Lennart von Sydow, Dyviksuddsvägen 12
Leif Löf, Dyviksstigen 3
Lennart Bogenkrans (suppleant), Dyviksuddsvägen 23
Valberedning:
Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34
Martin Sundberg, Dyviksvägen 78
Leif Åkerlund, Dyviksvägen 38

Kvartersombud
Kvarter 1: Lars Andersson/Inger Höglund, Dyviksvägen 17, tel 070-293 93 22
Kvarter 2: Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
Kvarter 3: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
Kvarter 4: Hans-Erik Claesson, Dyviksvägen 61, tel 070-528 76 27
Kvarter 5: Jorma Kosunen, Dyviksvreten 5, tel 070-728 78 73
Kvarter 6: Emil Beer, Dyviksuddsvägen 16, tel 070-269 14 04
Kvarter 7: Thomas Virtanen, Dyviksbacken 5, 076-191 28 91
Kvarter 8: Per Lundin, Dyviksuddsvägen 27, tel 070-884 45 22
Kvarter 9: Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34, tel 070-864 12 44
Se kvartersindelningen här

Under fliken ”För medlemmar” finns bland annat kontaktuppgifter till dem som har nyckel till bommen, samt årsmötesprotokoll och andra handlingar. Du får lösenordet av ditt kvartersombud eller någon i styrelsen.