Kontakt

Se namn på styrelse, kvartersombud och valberedning längre ned på sidan!
För information om medlemsskap se under fliken ”Om oss”.  Styrelse för både TDT och TDS

  Ordförande:
  Ron Eriksson, Dyviksuddsvägen 29, tel 070-621 31 90
  Vice ordförande: Nils Plato, Dyviksbacken 3, 073-707 32 62
  Sekreterare: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
  Kassör: Robert Svensson, Dyviksvägen 74, tel 070-455 99 86
  Ledamot: Johan Lindgren, Dyviksvägen 60, tel 070-643 30 95
  Suppleanter:
  Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
  Viktor Larfeldt, Dyviksvägen 63, tel 070-393 97 42
  Johan Nilsson, Dyviksvägen 65, tel 070-730 00 69
  Marie Persson, Dyviksvägen 80, tel 073-696 67 43

  Revisorer:
  Lennart Bogenkrans, Dyviksuddsvägen 23
  Leif Löf, Dyviksstigen 3
  Lena Nordström (suppleant), Dyviksvreten 7
  Valberedning:
  Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34, tel 070-864 12 44
  Dan-Åke Wallin, Dyviksuddsvägen 46, tel 070-593 67 79
  Leif Åkerlund, Dyviksvägen 38, 076-170 21 88

  Kvartersombud
  Kvarter 1: Vakant
  Kvarter 2: Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
  Kvarter 3: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
  Kvarter 4: Hans-Erik Claesson, Dyviksvägen 61, tel 070-528 76 27
  Kvarter 5: Anders Ljungstedt, Dyviksvreten 7, tel
  Kvarter 6: Emil Beer, Dyviksuddsvägen 16, tel 070-269 14 04
  Kvarter 7: Mats Carlsson, Dyviksuddsvägen 58, tel 070-543 98 05
  Kvarter 8: Per Lundin, Dyviksuddsvägen 27, tel 070-252 24 60
  Kvarter 9: Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34, tel 070-864 12 44
  Se kvartersindelningen här

  Under fliken ”Tomtägarföreningen” finns bland annat kontaktuppgifter till dem som har nyckel till bommen, samt årsmötesprotokoll och andra handlingar. Du får lösenordet av ditt kvartersombud eller någon i styrelsen.