Kontakt

Se namn på styrelse och kvartersombud längre ned på sidan!  Styrelse

  Ordförande:
  Ron Eriksson, Dyviksuddsvägen 29, tel 070-621 31 90
  Vice ordförande: Nils Plato, Dyviksbacken 3, 073-707 32 62
  Sekreterare: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
  Kassör: Robert Svensson, Dyviksvägen 74, tel 070-455 99 86
  Ledamot: Johan Lindgren, Dyviksvägen 60, tel 070-643 30 95
  Suppleanter:
  Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
  Viktor Larfeldt, Dyviksvägen 63, tel 070-393 97 42
  Johan Nilsson, Dyviksvägen 65, tel 070-730 00 69
  Marie Persson, Dyviksvägen 80, tel 073-696 67 43

  Revisorer:
  Lennart von Sydow, Dyviksuddsvägen 12
  Leif Löf, Dyviksstigen 3
  Lennart Bogenkrans (suppleant), Dyviksuddsvägen 23
  Valberedning:
  Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34
  Martin Sundberg, Dyviksvägen 78
  Leif Åkerlund, Dyviksvägen 38

  Kvartersombud
  Kvarter 1: Lars Andersson/Inger Höglund, Dyviksvägen 17, tel 070-293 93 22
  Kvarter 2: Mats Haleen, Dyviksvägen 27, tel 070-712 00 06
  Kvarter 3: Rolf Stohr, Dyvikslänken 6, tel 070-620 10 68
  Kvarter 4: Hans-Erik Claesson, Dyviksvägen 61, tel 070-528 76 27
  Kvarter 5: Jorma Kosunen, Dyviksvreten 5, tel 070-728 78 73
  Kvarter 6: Emil Beer, Dyviksuddsvägen 16, tel 070-269 14 04
  Kvarter 7: Thomas Virtanen, Dyviksbacken 5, 076-191 28 91
  Kvarter 8: Per Lundin, Dyviksuddsvägen 27, tel 070-884 45 22
  Kvarter 9: Tommy Blom, Dyviksuddsvägen 34, tel 070-864 12 44
  Se kvartersindelningen här

  Under fliken ”För medlemmar” finns bland annat kontaktuppgifter till dem som har nyckel till bommen, samt årsmötesprotokoll och andra handlingar. Du får lösenordet av ditt kvartersombud eller någon i styrelsen.