Medlemskap

Så här blir du medlem i Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening (TDT)
(Medlemskapet i Tyresö Dyviksudds Samfällighetsförening (TDS) är obligatoriskt och avi skickas ut till samtliga fastigheter inom området.)

Betala in 100 kronor för medlemskap i Tyresö Dyviksudds Tomtägarförening till bankgiro: 5295-1845 eller via Swish nr 123 528 18 86. Glöm inte att skriva namn, adress och fastighetsbeteckning på inbetalningen. Gärna även epostadress!
Uppgifter för inbetalning sänds normalt ut i samband med kallelsen till den årliga stämman.

• Medlemskap i TDT innebär bland annat att du har rätt att rösta på årsmötet och kan på så sätt påverka föreningens verksamhet. De inkomna medlen används bland annat för att bekosta aktiviteter och administration.

• Medlemskap är en förutsättning för att ha bryggplats i någon av de bryggföreningar som finns runt uddarna, samt för att använda båtrampen vid Breviksmaren.