Om oss

Det här hittar du på hemsidan

Under Aktiviteter hittar du information om Valborg- och Midsommarfirande och hålltider för tennisens verksamhet.
Under Möten finns information om t ex årsmöte. Här kan du även hitta dokumentation inför möten.
Under Om föreningen presenteras verksamheten och området.
Under Kontakt hittar du kontaktuppgifter till styrelser och kvartersombuden.
Under För medlemmar finns bland annat kontaktuppgifter till dem som har nyckel till bommen, samt årsmötesprotokoll och andra handlingar.

Här kommer en kortfattad historiebeskrivning i fallande datumordning av hur ärendet tog fart och genomfördes.
Nya fakta läggs till efter hand.

2022-04-29 Planerat beslut för Dyvik GA1 planeras av Lantmäteriet
2022-04-04 Protokoll från Lantmäteriets sammanträde hittar du här!

2022-01-20 Inställt sammanträde pga. sjukdom
2021-10-27 Informations-möte om bildande av GA i Nyboda Skola
2021-06-02 Ny handläggare Jessica Strååt
2021-04-28 Ny handläggare Anders Eriksson
2020-10-13 TDT möte med Tykom (anläggning, bryggor, tennisbana) Exploateringsenheten
2020-05-11 Ärendet pausat hos Lantmäteriet pga Covid-19 på begäran från TDT
2020-03-26 Arbetsmöte med Lantmäteriet digitalt Skype
2020-01-15 Arbetsmöte med Lantmäteriet fysiskt hos Lantmäteriet
2020-01-06 Lantmäteriet tillsätter handläggare
2019-01-19 Underrättelse om förrättning till Tyresö kommun
2018-12-05 TDT lämnar in ansökan till Lantmäteriet
2018-10-13 Extrastämma ansökan
2018-06-30 Stämma
2017-12-08 Lantmäteriet informerar fastighetsägare inom Dyviksudde om lagändring i plan och bygglagen (PBL). Ändringen avser vissa bestämmelser (förordnanden) att nyttja mark för väg och grönområden (läs ”frimarken”) utan att betala ersättning till markägaren.