Möten

2018
Årsmöte den 30 juni 2018
Tid: Klockan 10.30. Plats: Midsommarängen. I samband med årsstämman hålls ett informationsmöte om bildandet av en gemensamhetsanläggning på Dyviksudd.
Handlingar:
Protokoll in här…
Verksamhetsberättelse_2018

Extrastämma ang gemensamhetsanlägggning den 13 oktober 2018
Tid: Klockan 14.00–14.30. Plats: Midsommarängen.
Handlingar:
Protokoll_Extrastämma_2018

2017
Årsmöte den 17 juni 2017
Tid: Klockan 10.30. Plats: Midsommarängen. I samband med mötet firar vi Tomtägareföreningens 60-årsdag!
Handlingar:
Protokoll_Årsmöte_2017

2016
Årsmöte den 19 juni 2016
Tid: Klockan 13.00. Plats: Tyresö Slotts Wärdshus, västra flygeln. Ingång från borggården.

Handlingar:
Inför årsmöte_2016
Protokoll_årsmöte_2016

2015
Årsmöte den 14 juni 2015
Tid: Klockan 14.00. Plats: Tyresö Slotts Wärdshus, västra flygeln. Ingång från borggården.
Handlingar:
Brev
Kallelse
Dagordning
Bilaga till kallelsen
Protokoll_årsmöte_2015

2014
Årsmöte den 15 juni 2014
Plats: Tyresö Slott
Handlingar:
Verksamhet_2014
Protokoll årsmöte 2014

Framtida Tyresö
Här hittar du föreningens brev till kommunen angående efterfrågade synpunkter om det framtida Tyresö. Tyck om Tyresö