Beslutet har vunnit laga kraft!

Lantmäteriets beslut om att bilda Dyvik ga:1 har nu vunnit laga kraft

Fastighetsägarnas ansökan till lantmäteriet om att bilda gemensamhetsanläggning för grönområdet instiftat i 1954 års byggplan omfattande cirka 72 ha, har nu resulterat i att lantmäteriets beslut från den 2 maj vunnit laga kraft. Beslutet om bildandet av Dyvik ga:1 innebär att grönområdet nu upplåts till de 147 fastighetsägarna utan ersättning.

Förutsättningarna är därmed goda för att området även fortsatt kan få behålla sin unika skärgårdsmiljö och karaktär, nyttjas för fritidsändamål samt rekreation.

Nästa steg är nu att etablera samfällighetsföreningen som kommer att ansvara för förvaltningen av anläggningen Dyvik ga:1.

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.