Stämma för verksamhetsåret 2019/2020 hanteras genom brevutskick

Styrelsen har beslutat genomföra stämma för verksamhetsåret 2019/2020 genom att följa den tillfälliga lag 2020:198 (Gäller enligt SFS 2020:1154 till och med utgången av 2021) som gör det möjligt att poströsta. Styrelsen hoppas medlemmar och boende finner denna lösning rimlig under de utmanande förutsättningar som Covid-19 förorsakar hela samhället. Vi hoppas även att perioden under jul och nyår skall medge att erforderlig tid finns att läsa, ta ställning till och sedan besvara stämman.

Medlemmar och boende kommer därför under julhelgen brevledes erhålla ett utskick för stämman, innehållande svarsalternativ där ifyllda svar styrkta med underskrift och namnförtydligande skall sändas in till styrelsen, vilket sedan utgör röstlängd för berörd fastighetsägare.

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:

  • 21 december Brev med underlag för stämma skickas ut
  • 29 januari Talongen med svaren från medlemmarna på beslutspunkter från stämman skall vara inskickade till styrelsen.
  • 21 februari Planerat informationsmöte med resultat från årsmötet, pågående process för bildandet av gemensamhetsanläggningen samt möjlighet att ställa frågor.

Styrelsen vill även i samband med denna publicering framföra våra varma hälsningar till er alla. Med tillönskning om en trevlig Jul och Nyår där vi hoppas ni tar hand om er själva och varandra under en period som normalt tillbringas med släkt och vänner, men i år under så väldigt annorlunda förutsättningar.

Styrelsen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.