Lantmäteriet kallar på nytt till möte ang gemensamhetsanläggningen

Nu har Lantmäteriet börjat skicka ut kallelse till ett nytt sammanträdet som denna gång ska ske den 4 april kl 15–18 2022 i Tyresö angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Samtliga fastighetsägare kommer att bli kallade.

Från kallelsen:
”Mötet är ett lantmäterisammanträde. Vid mötet får du mer information om ansökan och vad som kommer att hända. Du kan också ställa frågor, säga vad du tycker, och lägga fram önskemål i ett så kallat yrkande. Lantmäteriet planerar att fatta beslut redan vid detta sammanträde. När Lantmäteriet tar beslut tar vi ställning till de synpunkter som kommit fram och väger in hur var och en påverkas. Du måste inte vara med på mötet, men det är ett bra tillfälle att lämna synpunkter och ställa frågor.”

Styrelsen Tyresö Dyviksudde Tomtägareförening

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.