Viktig information om gemensamhetsanläggningen

Pga av den rådande Coronakrisen har vi inte längre tillgång till möteslokal, varför infomötet ställs in.
Följ alltid informationen här på hemsidan för aktuella uppgifter om kommande aktiviteter.

Till samtliga fastighetsägare på Dyviksudde

Inställt! Välkommen till INFORMATIONSMÖTE
den 1 april i Nyboda skola om bildande av en samfällighet

Medlemmarna i Tyresö Dyviksudde Tomtägare Förening (TDT) har vid två stämmor beslutat att inrätta en gemensamhetsanläggning att drivas som en samfällighetsanläggning. En första lägesrapport kommer här.

NY INFORMATION GÄLLANDE INRÄTTANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR FRIMARKEN INOM DYVIK 1:1

Lantmäteriet har nu tillsatt handläggare för vårt ärende om inrättande av gemensamhetsanläggning enligt vår ansökan 5:e december 2018 och ärendet har fått status handläggning.
Styrelsen representerade av Ron Eriksson, Nils Plato och Robert Svensson träffade Lantmäteriets handläggare den 15:e januari för att så effektivt som möjligt överföra information och svara på frågor kring vår ansökan.
Ett viktigt första besked var att tack vare att vår ansökan inkom i tid (innan utgången av 2018) så finns det nu en reell möjlighet att bilda en anläggning för ”frimarken” inom Dyvik 1:1, att processen kan gå fortare än vi tidigare uppfattat (sannolikt redan under 2020) och att den även kan ske till rimliga kostnader. Handläggningen i sig är en process som kommer leda fram till ett förslag om beslut från Lantmäteriet att ta ställning till, dvs. till dags dato finns inget beslut och processen kan avbrytas.
Styrelsen har medgivit att handläggaren i ett första skede utreder möjligheten vidare samt lämnar svar på ett antal viktiga frågor kring förutsättningar, anläggningens omfattning och avgränsningar såsom, grönområden, naturreservat, vatten, möjlighet att få med bryggor etc.

Extra Informationsmöte kommer att hållas den 1 april i Nyboda skola,
med start kl. 18.00. Där kommer bland annat följande behandlas:

• Status för ansökan, processen, omfattning, avgränsningar och kostnader
• Information kring våra bryggor, båtplatsavtal och genomförd inventering
• Svar på frågor från medlemmar


Viktigt: All kontakt med Lantmäteriet och handläggaren skall ske via styrelsen. Styrelsen samlar och håller ihop frågeställningar som naturligt uppstår. Orsaken är att all kontakt (telefon, brev, e-mail etc.) gällande vårt ärende debiteras med en minsta tidsenhet om 15 min (nu cirka 350 kr). Det finns en risk att det kan bli väldigt kostsamt om vi alla ställer eller upprepar likande eller samma frågor.

Styrelsen för TDT

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.