Positivt svar på vår överklagan mot SMOHF:s beslut om avgifter

Båtklubbens överklagan besvarad 2020-01-08 (Inlaga Juni 2017)
Länsstyrelsen upphäver Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) beslut angående klassificering (småbåtshamn med fler än 50 fritidsbåtar) och tillsynsavgift (årlig) för miljöfarlig verksamhet

Styrelsen framhåller dock vikten av att enskilda båtar hålls fria från TBT och bly, detta då båtbottenhantering utgör en betydande miljöaspekt, som påverkar människors hälsa och miljön negativt. Läs mer HÄR.

Se Länsstyrelsen hela svar på medlemssidan.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.