Aktivitet

Årsstämma och informationsmöte

« Tillbaka till kalendern

26 juni, 2022 10:00 – 12:00

Stämma för verksamhetsåret 2021/2022 på midsommarängen 26 juni med start kl. 10.00

Mötet kommer att omfatta två delavsnitt, ett inledande informationsmöte följt av föreningsstämman. Se mer info i notis här intill.