Aktivitet

Möte med Lantmäteriet

« Tillbaka till kalendern

20 januari, 2022 15:00 – 18:00

Sammanträdet angående inrättande av gemensamhetsanläggning berörande Dyvik 1:1 m fl. Lantmäteriet kommer att kalla samtliga 147 fastighetsägare på Dyvik.