Aktivitet

Brevstämma

« Tillbaka till kalendern

30 juni, 2021 –

Stämma för verksamhetsåret 2020/2021 hanteras liksom föregående år genom brevutskick

Viktiga tidpunkter i samband med poströstningen är som följer:
 27 maj: brev med underlag för stämma skickas ut
 30 juni: talongen med svaren från medlemmar på beslutspunkter från stämman skall
vara inskickade till styrelsen.
 Efter 30 juni publiceras stämmoprotokoll med resultat från årsmötet.

Se också notis i ärendet.