HLR i Coronatider

Rekommendationer för HLR från HLR-rådet

  • Diagnostisera hjärtstopp genom att titta efter livstecken och tecken på onormal andning. Känn eller lyssna inte efter andningsrörelser/ljud genom att placera ditt ansikte nära den drabbades ansikte. Vid tveksamhet om hjärtstopp föreligger larma och starta bröstkompressioner och anslut defibrillator i väntan på att hjälp anländer.
  • I väntan på larmteam: Utför endast bröstkompressioner och anslut defibrillator så snabbt som möjligt. Ge inte mun-till-mun och ventilation med pocketmask. Om patienten har syrgas bör denna behandling fortgå.

Läs hela rekommendationen som hela tiden hålls uppdaterad:

Hämta här

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för HLR i Coronatider

Viktig information om gemensamhetsanläggningen

Pga av den rådande Coronakrisen har vi inte längre tillgång till möteslokal, varför infomötet ställs in.
Följ alltid informationen här på hemsidan för aktuella uppgifter om kommande aktiviteter.

Till samtliga fastighetsägare på Dyviksudde

Inställt! Välkommen till INFORMATIONSMÖTE
den 1 april i Nyboda skola om bildande av en samfällighet

Medlemmarna i Tyresö Dyviksudde Tomtägare Förening (TDT) har vid två stämmor beslutat att inrätta en gemensamhetsanläggning att drivas som en samfällighetsanläggning. En första lägesrapport kommer här.

NY INFORMATION GÄLLANDE INRÄTTANDE AV GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR FRIMARKEN INOM DYVIK 1:1

Lantmäteriet har nu tillsatt handläggare för vårt ärende om inrättande av gemensamhetsanläggning enligt vår ansökan 5:e december 2018 och ärendet har fått status handläggning.
Styrelsen representerade av Ron Eriksson, Nils Plato och Robert Svensson träffade Lantmäteriets handläggare den 15:e januari för att så effektivt som möjligt överföra information och svara på frågor kring vår ansökan.
Ett viktigt första besked var att tack vare att vår ansökan inkom i tid (innan utgången av 2018) så finns det nu en reell möjlighet att bilda en anläggning för ”frimarken” inom Dyvik 1:1, att processen kan gå fortare än vi tidigare uppfattat (sannolikt redan under 2020) och att den även kan ske till rimliga kostnader. Handläggningen i sig är en process som kommer leda fram till ett förslag om beslut från Lantmäteriet att ta ställning till, dvs. till dags dato finns inget beslut och processen kan avbrytas.
Styrelsen har medgivit att handläggaren i ett första skede utreder möjligheten vidare samt lämnar svar på ett antal viktiga frågor kring förutsättningar, anläggningens omfattning och avgränsningar såsom, grönområden, naturreservat, vatten, möjlighet att få med bryggor etc.

Extra Informationsmöte kommer att hållas den 1 april i Nyboda skola,
med start kl. 18.00. Där kommer bland annat följande behandlas:

• Status för ansökan, processen, omfattning, avgränsningar och kostnader
• Information kring våra bryggor, båtplatsavtal och genomförd inventering
• Svar på frågor från medlemmar


Viktigt: All kontakt med Lantmäteriet och handläggaren skall ske via styrelsen. Styrelsen samlar och håller ihop frågeställningar som naturligt uppstår. Orsaken är att all kontakt (telefon, brev, e-mail etc.) gällande vårt ärende debiteras med en minsta tidsenhet om 15 min (nu cirka 350 kr). Det finns en risk att det kan bli väldigt kostsamt om vi alla ställer eller upprepar likande eller samma frågor.

Styrelsen för TDT

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktig information om gemensamhetsanläggningen

Mycket högt vatten

Vattennivåerna i havet har stigit till rekordhöjder och många bryggor och stränder är översvämmade! Ni som har småbåtar liggande uppdragna längs stränderna bör nog ta en sväng förbi och kolla att allt är under kontroll.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Mycket högt vatten

Positivt svar på vår överklagan mot SMOHF:s beslut om avgifter

Båtklubbens överklagan besvarad 2020-01-08 (Inlaga Juni 2017)
Länsstyrelsen upphäver Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMOHF) beslut angående klassificering (småbåtshamn med fler än 50 fritidsbåtar) och tillsynsavgift (årlig) för miljöfarlig verksamhet

Styrelsen framhåller dock vikten av att enskilda båtar hålls fria från TBT och bly, detta då båtbottenhantering utgör en betydande miljöaspekt, som påverkar människors hälsa och miljön negativt. Läs mer HÄR.

Se Länsstyrelsen hela svar på medlemssidan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Positivt svar på vår överklagan mot SMOHF:s beslut om avgifter

Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Nu är hösten här och de flesta båtar har lämnat sin plats vid bryggan för att invänta nästa säsong uppe på land. Under våren och sommaren 2019 har vi haft ovanligt många stölder av motorer och båtar här ute på Dyvik, vilket även gäller hela Östra Tyresö.
Så nu när mörkret faller kan vi alla hjälpas åt att vara lite extra vaksamma när det gäller okända bilar och misstänkta aktiviteter i vårt område.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Lite extra vaksamhet i höstmörkret

Eldning

Tänk på era grannar och läs gärna vad som skrivs på Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds hemsida angående eldning via länken här nedan.
Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:
Vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag
Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.
Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Läs mer om eldning här.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Eldning

Havstulpanvarning

Nu går Svenska Båtunionen ut med en varning för Stockholm, Södermanland, Gotland och Ålands län då vi, tillsammans med våra observatörers hjälp, ser att havstulpanerna börjar växa till sig och det kan vara dags att se över sitt skrov och eventuellt tvätta båten. Alternativa metoder kan vara borsttvätt, tvätta för hand, sötvatten etc. Mer information om underhåll finns på https://batmiljo.se/underhall/ 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Havstulpanvarning

Fin vinst i midsommarlotteriet – Välkomna till midsommarängen

På midsommarafton träffas vi traditionsenligt nere på Midsommarängen nere vid Dyviks Lövängar på Dyviksuddsvägen.

Bland skänkta priser har det ramlat ner en riktig högvinst! Hotell Zinkensdamm erbjuder  en övernattning med frukost, för 2 personer, valfri weekend.  Lotter kan numera även betalas med Swish. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats.

Program:
Kl.13.00 Midsommarstången kläs med björkris och blommor.
Kl.14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar.
Den traditionella säckhoppningen följer.
Saft och bullar till barnen.
Lotter säljes på skänkta priser.
Mer björklöv och blommor behövs alltid. Ta gärna med er!
Fler musikanter efterlyses!

Vid frågor kontakta Tommy Blom tel. 070-864 12 44.

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fin vinst i midsommarlotteriet – Välkomna till midsommarängen

Kurs i hjärt- och lungräddning (HLR)

Nu när våra hjärtstartare är på plats tar vi nästa steg. Tidigare under våren genomfördes en HLR-kurs för 20 personer. Nu kommer en andra chans för fastighetsägare att gå kursen, som är kostnadsfri och sker här ute på halvön.
Lördagen den 29 juni körs två utbildningspass, kl. 10.00 och 11.30 med 10 personer per pass. Vi bokar det tidiga passet först och fyller på med nästa om deltagarantalet blir tillräckligt stort.
Intresseanmälan sker på mailadress hlr.dyvik@outlook.com senast den 26 juni.
OBS! Tidigare har det förekommit en felaktig mejladress,
så du som anmält dig – skicka en ny anmälan till utbildningen!

Skriv namn och tel.nr på anmälan så kommer en kallelse.
HLR-gruppen.

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Kurs i hjärt- och lungräddning (HLR)

Midsommarfirande

På midsommarafton träffas vi traditionsenligt nere på Midsommarängen nere vid Dyviks Lövängar på Dyviksuddsvägen.

Program:
Kl.13.00 Midsommarstången kläs med björkris och blommor.
Kl.14.00 Midsommarstången reses och dansen börjar.
Den traditionella säckhoppningen följer.
Saft och bullar till barnen.
Lotter säljes på skänkta priser. Ni som vill skänka priser lämnar dessa på plats.
Mer björklöv och blommor behövs alltid. Ta gärna med er!
Fler musikanter efterlyses!

Kontakta Tommy Blom tel. 070-864 12 44.

Publicerat i Aktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirande